Bewonerscommissie

Bewonerscommissie

Vanuit de bewoners van De Bladerkoon is een bewonerscommissie gevormd. Er wordt 2 maal per jaar vergaderd en indien nodig worden de leden voor een kort overleg uitgenodigd om zaken te bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende reguliere vergadering. Het initiatief voor overleg ligt bij de verhuurder Charim Vastgoed.