Pastorale zorg

Pastorale zorg

Kerkdienst
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur verzorgen - volgens een vast rooster -  de verschillende wijkgemeenten van de PKN te Zeist een kerkdienst in de kapel van de Mirtehof. Rond kerkelijke hoogtijdagen vinden er ook vieringen plaats. De bewoners van De Bladerkroon zijn bij deze kerkdiensten van harte welkom.

Katholieke viering
Elke 2e vrijdag van de maand om 15.00 uur wordt er een Katholieke viering in de kapel van de Mirtehof gehouden.

Bijbelkring
2 keer per maand wordt er op donderdagmiddag een Bijbelkring in de Mirtehof gehouden.